“คิมม่อน-คอปเตอร์-บาส” รับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยว Idol ช่วยชาติ

ความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร, บริษัท เอ็มทีดับบลิว เอเชีย และไอดอลเอ็กซ์เชนจ์ ในการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวและทูต การกีฬา มิสทัวริซึมเวิลด์ 50 เขต 50 คนกรุงเทพมหานคร 2021 เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีชุมชน อย่างยั่งยืนให้กับ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร หลังเกิดวิกฤตการณ์ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และที่สําคัญ คือกระทบอย่างมากต่อ กรุงเทพมหานคร

การร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยว และทูตการกีฬา ประจําเขต เพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว การกีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่นไปกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบยั่งยืน ทั้งในระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์โดยอาศัยรูปแบบการจัดประกวดซึ่ง การรันตีจาก Miss Tourism World Thailand และอาศัยกลุ่มเยาวชน จาก idol Exchange (ไอดอลเอ็กซ์เชนจ์) เป็นอีกพลังขับเคลื่อนที่ สําคัญเพื่อสร้าง Engagement หรือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ผ่านการเข้าถึงน้องๆที่เป็น idol ต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีของสังคม

และในวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมางานแถลงข่าวมิสทัวริซึมเวิลด์ 50 เขต 50 คนกรุงเทพมหานคร 2021 ได้รับความสนใจจากเยาวชน อย่างมากมายจากแนวคิดที่ฉีดทุกกฎของการประกวดให้สาวไทยที่อายุ 18 – 28 ปี ไม่จํากัดส่วนสูง ไม่จํากัดรูปร่าง เข้าร่วมสมัครได้ทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวทีได้แสดงความสามารถในตําแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจําเขตของกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกนอกจากจะได้รับตําแหน่งมิสทัวริซึมเวิลด์ประจําเขตนั้นๆแล้วยังได้รับตําแหน่งที่สําคัญคือทูตการท่องเที่ยว และทูตการกีฬา เพื่อ ทํางานร่วมกันกับกรุงเทพมหานคร และสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อกระตุ้นการท่อง เที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร

สําหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถติดตามได้ที่เพจ
https://www.facebook.com/MissTourismWorldThailand และ https://www.facebook.com/MissTourism WorldBangkok