ภาพบรรยากาศ WeeBNK48 โครงการ Blood Hero เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี

“BLOOD HERO vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด-เติมฮีล ให้ครบล้านซีซ๊”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งดีดีกลับคืนสู่สังคม รณรงค์ให้วัยรุ่น-คนรุ่นใหม่ และผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจับคู่กันมาร่วมบริจาคเลือด