กุ้ง-ศรุดา นำทีมนักร้องไอดอล และเหล่าโอตะร่วมส่ง 4 สาว เฌอมายด์-ครีม-มุนินท์-ไอล่า ไปเกาหลี

ได้ฤกษ์เดินทางบินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้แล้ว สำหรับ 4 สาว ได้แก่ เฌอมายด์-กิตติกา ชละเอม, ครีม-สิตานัน อินต๊ะปวน, มุนินท์ แสงสินทรัพย์ 3 สาวตัวแทนจากวง BERRY BERRY และ ไอล่า-อมลวรรณ เหล่าเจริญ ตัวแทนจากวง ROSE QUARTZ ที่มีโอกาสเข้าร่วม Hallyu Project Grow together 2022 ซึ่งเป็นโครงการ

การสนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับการฝึกอบรมในแบบศิลปินไอดอลเกาหลี เป็นเวลา 3 เดือน ที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อฝึกและพัฒนาทั้งทางด้านการร้องเพลง การเต้น การออกกำลังกาย ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ โดย Trainer เกาหลีที่มีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละด้าน

งานนี้ กุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ เจ้าแม่ Idol Exchange พร้อมด้วยน้องๆ ไอดอล และเหล่าโอตะ ร่วมแรงร่วมใจไปส่ง 4 สาวถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมส่งแรงใจให้ 4 สาวประสบความสำเร็จในโครงการนี้อีกด้วย