Digital Your Life 2020 : โลกดิจิทัลกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่จับมือพันธมิตรบ่มเพาะ GEN Z พร้อมโชว์จากศิลปินไอดอล


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท จียู-ครีเอทีฟ จำกัด จับมือหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเตรียมจัดงาน “Digital Your Life 2020: โลกดิจิทัลกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่” ร่วมปั้นพลเมืองดิจิทัลรับศตวรรษที่ 21
 มุ่งส่งเสริมทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้พร้อมสำหรับการเป็นพลเมือง ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้สามารถใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ยกระดับประสิทธิภาพการดำรงชีวิตประจำวัน ควบคู่การสร้างไอเดียในการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างอาชีพ ตลอดจนเปิดพื้นที่พบปะเครือข่าย Digital Startup และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งในและต่างประเทศ คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจการสร้าง Digital Content จาก Top Guest Speaker การแสดงผลงานของไทยครีเอเตอร์ รวมทัพนักออกแบบรุ่นใหม่ของเมืองไทย เตรียมพบกับ King of Gamers ปรากฏการณ์ใหม่ของการแข่งขันในรูปแบบ eSports Reality สนุกกับกิจกรรมจาก Tiktok จัดเต็มโชว์ชุดพิเศษจากเหล่า THAI IDOL LIVE! CONCERT ที่มาร่วมมอบความสุข และเปิดประสบการณ์ดิจิทัลอีกมากมาย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ตามที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้มอบนโยบายให้ดีป้า เร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศอย่างทั่วถึง เท่าทัน และเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ GEN Z ที่จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ซึ่งดีป้ามีหน้าที่ต้องดึงศักยภาพของเขาออกมาเพื่อใช้ในเชิงสร้างสรรค์และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้น โดยดีป้าได้มุ่งพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนดิจิทัล และเพิ่มความตระหนักและทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วประเทศ ผ่านการเรียนรู้ที่สอดแทรกกับสิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังเปิดเวทีให้ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวด Digital Ideas Contest ภายใต้แนวคิด “Design your future, Gen Z อยากบอก” ที่ให้น้อง ๆ Gen Z รวมถึง บุคคลที่สนใจนำเสนอไอเดียในการพัฒนาประเทศในหมวดต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเกษตรกรรม สุขภาพและความงาม การเงินและการบัญชี และการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ผ่านการสร้างสรรค์คลิปสั้น ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 กันยายน 2563 และเราจะคัดเหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อพบกับเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิในการแนะนำการปั้นผลงานเป็นดิจิทัลคอนเทนต์คุณภาพก่อนนำเสนอต่อสาธารณชน

“การจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ต้องอาศัยความเข้าใจ เราต้องสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ นำเสนอผ่านกิจกรรมที่เขาสนใจ และส่งเสริมให้เขาได้แสดงออก หรือ ลองผิดลองถูก ซึ่งงาน “Digital Your Life 2020: โลกดิจิทัลกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่” นี้จะเป็นอีกพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพในอนาคต ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพ และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ได้พบปะพูดคุยเพื่อหาความร่วมมือต่อยอดธุรกิจ ซึ่งประมาณการว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยดีป้าคาดหวังว่าจากงานดังกล่าวจะสามารถสร้างให้เกิดพลเมืองดิจิทัลสำคัญของชาติที่จะเป็นกำลังคนดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้จากสถานการณ์ COVID-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับตัวสู่ยุกดิจิทัลเร็วขึ้นไปอีก ทำให้เป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กระจายอย่างทั่วถึงในภาคประชาชน”

แท็ก

Add Comment

Click here to post a comment