“งบประมาณ” เพลงใหม่ ฟาดเเรง จาก Rap Against Dictatorship

เพลงใหม่จากกลุ่ม เเร็ปต่อต้านเผด็จการ ที่กล่าวถึงงบประมาณของรัฐบาล ที่ไม่ได้เอามาช่วยประชาชนเลย งบประมาณมีมากมาย เเต่ไม่รู้ว่างบไปลงตรงไหน มีโรคระบาด ต้องซื้อวัคซีน เเต่รัฐบาลนำไปใช้ไม่ถูกจุด จึงเกิดการตั้งคำถามผ่านเพลงนี้ว่างบประมาณถูกจัดสรร บริหาร ได้ถูกจุดหรือไม่